Afdelingsbestyrelsen

Hver afdeling i en boligorganisation har en afdelingsbestyrelse, der er valgt af dig og dine naboer på et afdelingsmøde.

Afdelingsbestyrelsen skal som en af sine hovedopgaver sørge for at de aktiviteter, der er vedtaget i årets budget, bliver igangsat via ejendomskontoret. Bestyrelsen kan altså ikke igangssætte væsentlige opgaver eller projekter, uden at det er fastlagt i det budget, afdelingsmødet har vedtaget.


Sådan bliver du medlem af en afdelingsbestyrelsen

Alle myndige beboer i boligafdelingen kan stille op til afdelingsbestyrelsen. Medlemmer til afdelingsbestyrelsen bliver valgt af beboerne i afdelingen på et afdelingsmøde.

Du skal ikke kunne noget bestemt for at deltage i bestyrelsesarbejdet. Det vigtigste er, at du er interesseret i dit boligområde, og at du er klar på at repræsenterer og varetage alle beboeres interesser, når der skal træffes beslutninger i bestyrelsen.

Mød bestyrelsen

Formand
Palle Hegelund

Næstformand
Jytte Larsen

Kasserer
Jeanette Stuhr

Bestyrelsesmedlem
Vibeke Hansen

Diana Walker

Suppleant

Jeanne Hald

 

Bestyrelsen træffes på kontoret Granhegnet 23, mandag i ulig uger fra kl. 18.00 til 18.30, dog ikke i juli måned. Det er også her i kan bestille fælleshuset, få udleveret hundeposer, eller blot få en snak med bestyrelsesmedlemmerne.